کدبازان

فروش انواع لامپ های هالو کاتد

فروش HPLC | فروش دستگاه HPLC | خرید دستگاه HPLC | دستگاه HPLC دست دوم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته | HPLC | GC | LC/MS/MS | GC/MS/MS | Atomic Absorption | HPLC دست دوم | فروش دستگاه HPLC

فروش hplc واترز 2795

فروش انواع لامپ هالو کاتد

فروش انواع دستگاه کروماتوگرافی گازی Refurbished

  • فروش دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل 5890 HP با دتکتور FID

یک عدد دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل 5890 HP با دتکتور FID،  به فروش می رسد.

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل 5890 HP با دتکتور FID موجود بوده و در کم تر از یک روز تحویل خواهد شد.

  • فروش دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل 6890  شرکت اجیلنت با دتکتور FID

یک عدد دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل 6890  شرکت اجیلنت با دتکتور FID،  به فروش می رسد.

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل 6890 شرکت اجیلنت با دتکتور FID موجود بوده و در کم تر از یک روز تحویل خواهد شد.

مرکز اطلاع رسانی تجهیزات آزمایشگاهی

GC , کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography,Gas Chromatography , آشکارساز GC , فروش GC , فروش کروماتوگرافی گازی , خرید کروماتوگرافی گازی